GündemSiyasetSon Dakika

YOİKK çalışmaları çerçevesinde Türkiye E-Belediyeye geçiyor

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları çerçevesinde Türkiye E-Belediye’ye geçiyor.

İçişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında yürütülen YOİKK çalışmaları çerçevesinde Türkiye’de yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin karşı karşıya kaldığı idari iş ve işlemlerin sayısının azaltılarak basitleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında şu açıklamayı yaptı.

Yayınlanan 2 genelge ile belediyelerimizden, başvuru sahiplerinden mevzuatta öngörülen belge ve yükümlülükler dışında ek belge istenmemesi, vatandaşlarımıza fazladan iş ve işlem şartı getirilmemesi istenmiştir. İnşaat ruhsat izin süreçlerinde, başvuru sahipleri için basitleştirme ve kolaylaştırma sağlanmıştır. Daha önce vatandaşlarımız tarafından yapılması gereken 18 adet başvuru sayısı 7’ye düşürülecektir.

Uygulamanın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve ülke düzeyinde hizmette standardizasyonun sağlanması amacıyla Bakanlığımızca bir rehber hazırlanarak belediyelere ulaştırılmıştır. Görevlendirilen mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörlerimiz yukarda ifade edilen kolaylaştırıcı düzenlemelerin uygulanmasına yönelik rehberlik ve denetim yapmaktadır. Yapılan birleştirme ve kolaylaştırma prosedürlerinden bazı örnekler ise şöyle.

İmar Durum Belgesi Alınması ile İnşaat İstikamet Rölövesi ve Kot Kesit Belgesi Alınması işlemleri, sadece İmar Durum Belgesi Başvurusu olarak yapılacaktır. Mimari Proje Onayının Alınması, Su-Kanal Altyapı İzin Belgesi ve Ödemeye Dair Makbuz Alınması ile Kazı Hafriyat İzni Alınması işlemleri, sadece Ruhsat Başvurusu olarak yapılacaktır.

İş Bitiminde Belediye Denetimi Ve Raporun Teslimi ile Yapı Kullanma İzin Belgesi işlemleri, sadece Yapı Kullanma İzin Başvurusu olarak yapılacaktır. İtfaiye Denetiminin Yapılması ile Faaliyet İzni (İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Alınması) işlemleri, sadece İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Başvurusu olarak yapılacaktır. Su-Kanal Bağlantı Bölümünün Denetlenmesi ile Su-Kanal Bağlantısı Yapılması işlemleri, sadece Su ve Kanal Başvurusu olarak yapılacaktır. İnşaata başlamadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan SGK Kayıt Başvurusu işlemi vatandaş açısında yapı ruhsat izni alması ile birlikte otomatik olarak gerçekleştirilecek olup, bu işlem için vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmesi gerekmeyecektir.

Konu ile ilgili yasal düzenleme TBMM’nin gündemindedir. Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinden belediyeler, vergi daireleri, tapu ve SGK idareleri arasında yapılacak protokoller sonrasında elektronik ortamda anlık veri paylaşımı yapılarak vatandaşlarımız bu kurumları dolaşarak belge edinmek zorunda kalmayacak. Belediyeye yapacağı tek müracaatla diğer belgeleri de elde etmiş olacaktır. Belediyelerce her yıl belirlenen Emlak Vergisi değerleri 1 Ocak tarihinden önce elektronik ortamda eksiksiz olarak tapu dairelerine gönderilmesi zorunlu hale getirilerek vatandaşlarımızın tapu alım-satım işleri yürütülürken tekrar belediyeye başvurmalarının önüne geçilmiş olacaktır.

E-BELEDİYECİLİK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; E-Belediye sisteminin yürürlüğe girmesinden sonra basitleştirme ve kolaylaştırmanın çok ötesine geçilecek. Belediyelerin kendi içinde ve diğer kurumlarla yaptığı yazışma ve işlemler elektronik ortama taşınarak bütün belediye hizmetlerinde kalite ve hız arttırılmış olacaktır. Her bir belediyenin ayrı ayrı yatırım ve harcamayla yaptığı elektronik hizmetler, İçişleri Bakanlığının desteği ile uygulamaya konularak hizmetlerde hem birlik ve standardizasyon hem de tasarruf sağlanacak. Her yıl belediyelerin milyarlarca lira harcayarak yaptıkları elektronik hizmetler, çok daha ucuz şekilde hayata geçirilmiş olacak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı