Ekonomi

84 Ay Vadeli 150 Bin TL Faizsiz Kredi Verilecek!

81 şehrin Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla bir kampanya başlatıldı ve başlatılacak. 7 yıl vadeye kadar 150 bin TL faizsiz kredi verilecek. İşte merakla beklenen şartlar ve başvuru detayları..

81 şehrin Tarım İl Müdürlükleri aracılığıyla bir kampanya başlatıldı ve başlatılacak. 7 yıl vadeye kadar 150 bin TL faizsiz kredi verilecek. ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ isimli proje de küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 başa ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, yerel üretimin teşvik edilerek üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanıyor.

Bu projenin içeriği hakkında şu bilgilere yer verildi: “Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır

Sözü Edilen Projede Kimlere 150 Bin TL Faizsiz Kredi Verilecek?

84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:
– Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
– Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,
– İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.
– Proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı boyunca Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.
– İşletmesinin bulunduğu yerde ikamet ediyor olmalıdır.
– Küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve Proje kapsamında edineceği hayvanlarla tüm sürüsünü barındırma kapasitesi bulunan barınağa (ağıla) sahip olmalıdır.
– Faaliyet gösterdiği bölgede bulunan meralardan yararlanıyor olmalı/mera kullanımına engel hali bulunmamalı ve/veya yıllık kaba yem ihtiyacının asgari % 50’sini yetiştirme imkanına sahip olmalıdır. Üreticinin projeye başvurabilmesi için aşağıda yer alan 3 maddeden 1 tanesini sağlaması yeterlidir. a-)Üreticinin meradan yararlanması; b-)Yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50 sini yetiştirmesi; c-)Üretici meradan yararlanıyor ve yıllık kaba yem ihtiyacının asgari %50’sini yetiştiriyor olması;
– Proje kapsamında alınacak hayvanların kendi işletmesinden çıkmamış olması gerekmektedir. Proje kapsamında hayvan satmış olan kişiler tekrar aynı hayvanlar için projeden faydalanamaz.
– Birinci derecede akraba arasındaki alım / satımlar Proje kapsamına alınmayacaktır.

Proje de Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

a) Başvurularla ilgili olarak, Üretici/Üreticiler tarafından beyan edilen barınak kapasitesi, koyun ve arazi varlığı dikkate alınarak İlçe Proje Değerlendirme Komisyonunca ön değerlendirme yapılır.
(b) Başvuruların değerlendirilmesinde öncelikli hedef; sürü büyüklüğü küçük olan yetiştiricilerin (100 başa kadar anaç koyun varlığına sahip) kapasitelerinin artırılmasıdır. Başvuruların Değerlendirilmesinde, O yıla (en son destek verilen) ait Anaç Kovun Keçi Destekleme Tespitlerinde işletmesinde 100 baş ve altı anaç Küçükbaşı olan yetiştiriciler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Yine destekleme müracaatında, İlçe Proje Değerlendirme komisyonları 100-200 baş anaç hayvanı olan işletmelerin kapasite artırımı yapabilmesi amacıyla, ikinci olarak kontenjan ayırabilecektir.
(c) Belgeleri uygun olan yetiştiriciler, İlçelerde Kaymakam Başkanlığında toplanacak olan İlçe Proje Değerlendirme Komisyonlarında değerlendirilir. Komisyon tarafından, yukarıda belirtilen başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, kapasitesinin uygun olup olmadığı belirlenir, İlçe Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından her başvuru sahibine ait bilgiler ekte (EK-1) yer alan tabloya işlenerek değerlendirme yapılır ve komisyonca imzalanarak İl Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderilir.
(d) İl Proje Değerlendirme Komisyonu, İlçelerden gelen listelerdeki çiftçileri kredibilite açısından değerlendirilmek üzere Banka’ya gönderir.
(e) Banka tarafından Kredibilitesi uygun olan Üretici/Üreticilerin isimleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ ne yazılı olarak bildirilir. İl Proje Değerlendirme Komisyonlarınca Kredibilitesi uygun bulunan yetiştiriciler değerlendirilir.
(f) İl Proje Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunarak Valilik Proje Değerlendirme komisyonuna gönderilen listeler, Komisyonca tekrar değerlendirilerek nihai karar alınır.
(g) Valilik Ana Proje Komisyonunun kararı kesindir. Kararlar uygulanmak üzere İl Proje Değerlendirme komisyonuna gönderilir.
(h) İl Proje Değerlendirme Komisyonu kredi kullanması uygun bulunan kişilerin listesini, İlçe Proje Değerlendirme Komisyonuna bildirir, İlçe Proje Değerlendirme Komisyonlarınca üreticiler bilgilendirilir.
(ı) Kesinleşen asil listeler, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü internet sitelerinden yayımlanır.
(j) Kesinleşen listede yer alan Üretici/Üreticilerin kredi ile ilgili tüm işlemleri ve kredi kullandırılması Bankanın kendi esas ve usullerine göre yapılır.
(k) Banka tarafından kendisine kredi limiti tahsis edilen ve işlemleri tamamlanarak isimleri İl Müdürlüğüne bildirilen Üretici/Üreticiler, belirlenen süre içerisinde bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüklerine giderek Taahhütnameyi (EK-3) imzalar.

Başvuru yapabilmek için ise İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edilebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı